Catalán

Serveis

FAMíLIA

Separacions i Divorcis

Incapacitacions

Parelles de fet

Testaments: assessorament pel seu atorgament

CIVIL GENERAL

Arrendaments

Compravendes

Monitoris

Altres judicis civils


EMPRESA

Constitució de societats, actes i certificats, contractes de distribució, agència, representació, etc.

Contabilitat PYMES, S.A., S.L. i autònoms

Presentació d’impostos: IVA, IRPF, IS, INTRASTAT, etc.

Nómines i tràmits Seguretat Social, contractació treballadors, CMAC, judicis laborals, etc.


LABORAL

Acomiadaments

Invalideses, incapacitats laborals

Salaris i nòmines

Accidents de treball

Càlcul de jubilacions

ADMINISTRATIU

Llicències d’activitats

Multes i sancions

Indemnitzacions per responsabilitat de l’administració

Llama sin comprosimo